Bản tin dự án số tháng 8/2017

Thứ ba, 15/08/2017-15:25:50
Tuyến đường sắt đô thị thí điểm Thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội (Tuyến số 3)

Bản tin dự án số tháng 6/2017

Thứ ba, 13/06/2017-8:30:00
Tuyến đường sắt đô thị thí điểm Thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội (Tuyến số 3)

Kế hoạch Tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội

Thứ ba, 21/02/2017-10:32:58
Thực hiện Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 06/02/2017 của UBND Thành phố Hà Nội về việc tổ chức thực hiện chỉ thị số 15-CT/TU ngày 16/12/2016 của Thành ủy "về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội". Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội xây dựng Kế hoạch tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo với nội dung sau:

Thông cáo báo chí (Lễ ký hợp đồng gói thầu CP06)

Thứ ba, 17/01/2017-10:40:00
Ngày 17 tháng 01/2017, tại Hà Nội, Ban quản lý đường sắt thị Hà Nội cùng Liên danh nhà thầu ALSTOM Transport S.A-COLAS RAIL S.A-THALES Communication & Security S.A.S đã ký kết hợp đồng gói thầu CP06: thiết kế, cung cấp và lắp đặt hệ thống đường sắt 1 Đầu máy toa xe (RSK), thiết bị depot, OCC/SCADA (bao gồm hệ thống quản lý tòa nhà (BMS) cho các ga), tín hiệu (SIG), thông tin liên lạc (TEL), cấp điện (hệ thống điện trung thế 22KV và cung cấp điện sức kéo) thuộc – Dự án Tuyến đường sắt đô thị thí điểm Thành phố Hà Nội

Thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thứ hai, 21/11/2016-10:46:08
Thực hiện Kế hoạch số 204/KH-UBND ngày 08/9/2016 của UBND Thành phố về Thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội xây dựng Kế hoạch thực hiện, cụ thể như sau:

Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội: Tổ chức kiểm tra hiện trường cây cổ thụ tại vườn ươm.

Thứ tư, 09/11/2016-9:40:00
(BQL ĐSĐTHN) – Vừa qua, Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội tổ chức kiểm tra hiện trường cây cổ thụ bên đường Kim Mã  sau khi di chuyển đến vườn ươm.

Các trang

E.g., 2017-09-19
X
Hãy điền tên đăng nhập ở Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội của bạn.
Điền mật khẩu đi kèm với tên đăng nhập.
Đang nạp