Thông báo địa điểm trụ sở làm việc mới của Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Hà Nội

Thứ bảy, 04/06/2016-10:02:04
Tên cơ quan: Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Hà Nội
Địa chỉ: Tòa nhà CC2-Khu đô thị Đồng Tầu, Phố Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
Số Điện thoại : 043.9425127
Số Fax: 043.9425126
Tập tin đính kèm: 
X
Hãy điền tên đăng nhập ở Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội của bạn.
Điền mật khẩu đi kèm với tên đăng nhập.
Đang nạp