BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 1

1. Giới thiệu:
Ban Quản lý dự án 1 là đơn vị trực thuộc Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội trên cơ sở hiện trạng Phòng Quản lý dự án 1

2. Chức năng:

Thực hiện chức năng làm đại diện Chủ đầu tư, giúp Chủ đầu tư Quản lý, triển khai thực hiện: Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị thí điểm Thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn-ga Hà Nội đúng quy trình, trình tự, thủ tục theo quy định của Pháp luật.


3. Nhiệm vụ:

- Trực tiếp triển khai các công việc liên quan trong quá trình thực hiện dự án xây dựng tuyến ĐSĐT Thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn- Ga Hà Nội

- Thực hiện nhiệm vụ khác khi Trưởng ban giao;

4. Liên hệ:

Lãnh đạo Ban Quản lý Dự án 1

Stt Họ và tên Chức vụ Địa chỉ email
@hanoi.gov.vn
1 Lê Huy Hoàng P. Trưởng Ban QL ĐSĐT Hà Nội,
Giám đốc Ban QLDA1
lehuyhoang_bqldsdt
2 Ngụy Như Nguyện Phó Giám đốc Ban QLDA1 nguynhunguyen_bqldsdt
3 Phạm Hồng Minh Phó Giám đốc Ban QLDA1 phamhongminh_bqldsdt
4 Cù Phong Lan Phó Giám đốc Ban QLDA1 cuphonglan_bqldsdt
5 Nguyễn Lâm Bình Phó Giám đốc Ban QLDA1 nguyenlambinh_bqldsdt

Các Chuyên viên

Stt Họ và tên Địa chỉ email
@hanoi.gov.vn
1 Lưu Trung Dũng luutrungdung_bqldsdt
2 Ngô Thị Diễm Hồng ngothidiemhong_bqldsdt
3 Nguyễn Anh Tuấn nguyenanhtuan_bqldsdt
4 Vũ Đức Thành vuducthanh_bqldsdt
5 Vũ Đức Chính vuducchinh_bqldsdt
6 Nguyễn Thanh Phong nguyenthanhphong_bqldsdt
7 Đinh Hùng Vui dinhhungvui_bqldsdt
8 Nguyễn Trọng Tuấn nguyentrongtuan_bqldsdt
9 Nguyễn Ngọc Thi nguyenngocthi_bqldsdt
10 Nguyễn Mỹ Hạnh nguyenmyhanh_bqldsdt
11 Nguyễn Tài Thu nguyentaithu_bqldsdt
12 Hoàng Mạnh Cường hoangmanhcuong_bqldsdt
13 Nguyễn Thanh Cường nguyenthanhcuong_bqldsdt
14 Bùi Quang Hưng buiquanghung_bqldsdt
15 Nguyễn Viết Quân nguyenvietquan_bqldsdt
16 Phạm Tiến Vũ phamtienvu_bqldsdt
17 Trần Phương Nam tranphuongnam_bqldsdt
18 Lê Quang Thiện lequangthien_bqldsdt
19 Lê Sơn Trà lesontra_bqldsdt
20 Nguyễn Viết Sang nguyenvietsang_bqldsdt
21 Phạm Quang Huy phamquanghuy_bqldsdt
22 Đinh Mai Anh dinhmaianh_bqldsdt

Liên hệ: 04.3.9435125 - 04.3.9449343 - 04.3.9449460 chọn nhánh số 5

 

X
Hãy điền tên đăng nhập ở Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội của bạn.
Điền mật khẩu đi kèm với tên đăng nhập.
Đang nạp