Giới thiệu Đảng bộ Ban                       -------------- Thông tin đang được cập nhật -----------------

                                              
                                       Quý khách vui lòng quay lại sau

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố Hà Nội, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ Khối Dân Chính Đảng thành phố Hà Nội

Chủ nhật, 07/10/2012-18:08:56
Thực hiện Kế hoạch số 03-KH/TU ngày 06/01/2011 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Kế hoạch của Đảng uỷ Khối Dân – Chính - Đảng Thành phố về nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ Thành phố; nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố Hà Nội, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ Khối Dân Chính Đảng thành phố Hà Nội (nay là Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Hà Nội) lần thứ XI, Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội,
như sau:
E.g., 2017-09-19
X
Hãy điền tên đăng nhập ở Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội của bạn.
Điền mật khẩu đi kèm với tên đăng nhập.
Đang nạp